Prosjektets Historie

Drammen Havns "Tømmerfløter-graffiti"

 

Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane.

 

Drammen havn er en intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt og kostnadseffekttivt. Et knutepunkt som ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil. Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.

 

I regi av oppussingen og utbedringene som for tiden foregår på holmen i Drammen har Drammen Havn ble det bestemt at man skulle bruk 20 stk containere til å danne ett gigantisk "lerret" dekket av graffitikunstverk som en gave til byen.

Dette kunstverket har også en funksjon som å dekke en industriell arbeidsplass.

 

Drammen Havn tok kontakt med Kurator og Graffitikunstner Eric Ness Christiansen og etter en lang vurdering kom de frem til å bruke tømmerfløtere som utgangspunkt. Da hentet Eric inn "graffitikompagnong" og illustratør Mikael Noguchi som har en anerkjent strek på sine figurer og de jobbet frem ett knalltøft motiv bestående av barske tømmerfløtere i aksjon.

 

Med graffitidetaljer som "since 1735" er det tydelig at det er mye historie fra denne delen av byen.

Og som det er kontrast i drift fra tømmerfløting til moderne havnedrift er det også en spennende kontrast mellom å representere noe historisk med denne moderne kunsformen.

 

Prossessen blir foreviget gjennom kameralinsa til fotograf Shujah Malik Awan som er anerkjent for sine flotte bilder.

 

Prosjektets opprinnelse

 

Ettersom trygghet står høyt ble det tidelig bestem at veggen av de 20 store kontainerne skulle bli plassert på en sikker plass ute på havna hvor det ikke er så mye trafikk.

 

Etter at kunstnerne var ferdige satte man igang den store oppgaven med å stable disse tilbake i riktig rekkefølge på det stedet som veggen var ment for,nemlig det nordlige hjørnet av Holmen.

Denne plassering er rettet mot motorveibroen og togbroen hvor millioner av tilskuere vil få mulighet til å skue på verket samtidig som den fungerer som en lyvegg for containterhavnen på baksiden.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved